Vi gjør gode medarbeidere enda bedre.

Den kontinuerlige suksessen til vårt selskap er resultatet av våre kompetente medarbeidere. Derfor gir vi høyeste prioritet til et målrettet videreopplæringsprogram.

Med vår globale opplæringsplattform SEED Campus oppmuntrer vi medarbeiderne til å dele sine erfaringer med andre. Våre medarbeidere over hele verden kan skaffe seg kompetansen de trenger via våre globale opplæringssentere, vårt ITS-senter (International Technical Service), detaljerte analyser av andre systemprodukter og egne diagnostikkverktøy.

Et eksempel på et tiltak som er unikt for vårt videreopplæringskonsept: "taf"-lastebilen med heis- og rulletrappteknologi, -modeller og -simulatorer. Ved hjelp av denne spesielle lastebilen er det mulig å lære opp 20 personer samtidig innen både våre egne systemer og systemer fra andre produsenter – hos et hvilket som helst datterselskap.