Utskiftingssystemer

Kompakte. Fleksible. Kraftige.

Hvis du skal skifte ut det gamle heissystemet, kan vi tilby en rekke løsninger – med eller uten maskinrom.

Utfordringen med utskiftingssystemer er at ingen heissjakt er lik; dør- og takåpningene varierer fra bygning til bygning. For å bevare bygningens støttestruktur er det lurt å beholde takåpningene og døroverliggerne som de er og – om mulig – bruke de eksisterende skinnefestesystemene.

Vi tar "målbestillinger" på alvor. Våre systemløsninger, som kan bestilles i trinn på én millimeter, utnytter den eksisterende sjakten og sørger for at man unngår ytterligere muring, skjæring og maling. Dette holder ikke bare kostnadene nede, det reduserer også mengden støv og støy under moderniseringen.

Vi leverer alt fra svært små heissystemer til våre omfattende og ekslusive TWIN®-systemer. Sistnevnte gir helt nye muligheter for økt transportkapasitet innenfor samme sjaktrom.

Dine fordeler i korthet

  • Ingen endringer i bygningens støttekonstruksjon
  • Svært fleksibel utnyttelse av eksisterende komponenter
  • Ideell bruk av tilgjengelig plass
  • Redusert konstruksjonsarbeid på plassen
  • Kortere monteringstider
  • Mindre støy og støv