TWIN®

Heissystemet med to uavhengige kabiner i én sjakt.

TWIN er det første heissystemet med to frittstående kabiner i én sjakt – med samme transportkapasitet og med 25 % plassbesparelse. Dette unike systemet åpner for helt nye trafikkonsepter og setter nye standarder når det gjelder ytelse.

Begge TWIN®-kabinene går over hverandre på de samme styreskinnene – der hver av dem er utstyrt med hvert sitt drivhjul. TWIN® passer utmerket for 50 til 200 meter høye bygninger og kan vise til et TÜV-testet sikkerhetskonsept som oppfyller selv de strengeste krav.

En sentral komponent i dette systemet er thyssenkrupps intelligente DSC-styringsenhet (Destination Selection Control. Den samordner heisgruppen perfekt. Kjøreretning og destinasjon registreres før du går inn i heisen. Bare trykk på ønsket etasje på displayet, så velger DSC den best egnede heisen og viser denne på skjermen.

Fordeler i korthet

  • Konstruksjonsvolum spares
  • Plass gjøres tilgjengelig for mer produktiv bruk
  • Høyere transportkapasitet med samme antall heissjakter
TWIN®-Film