TWIN®

Rask. Plassbesparende. Innovativ.

Det innovative TWIN®-systemet er den ideelle løsningen hvis dine eksisterende heiser har nådd sin fulle kapasitet og det ikke er plass til å installere flere. Det har to uavhengige kabiner, den ene over den andre, i én heissjakt.

Dine fordeler i korthet

  • Økt transportkapasitet
  • Nye bruksmuligheter
  • Optimalisering av den eksisterende heisgruppen
  • Kostnadsbesparelser
  • Rask persontransport, korte ventetider
  • Kabinen slås automatisk av ved lav trafikk

TWIN® film