Transport

Korte forflytninger, endringer i ruteplanene, mange fotgjengere – offentlig transport kjennetegnes ofte av stress og tidspress. Med våre barrierefrie systemer kan alle forholde seg rolige og organiserte.

Transportkapasiteten er enorm og holdbarheten og tilgjengeligheten svært høy. thyssenkrupps systemer utgjør et verdifullt bidrag i håndteringen av fotgjengertrafikken. Også i rushtiden.