Teleservice®  

Døgnkontinuerlig nødanrops- og fjernovervåkingssystem.

Som operatør av et heissystem er det ditt ansvar å sørge for at personer som sitter fast i heisen, kommer ut i tråd med juridisk bindende forskrifter. Med vår Teleservice® er du helgardert hvis et slikt scenario skulle oppstå.

Teleservice® overvåker hele tiden heisen via fjerndiagnostikk. Nødanropssystemet er koblet til et kontrollrom der eventuelle tekniske feil på heisen identifiseres og rapporteres videre. På svært kort tid kan feil repareres og funksjoner reaktiveres. Hvis hvis noen skulle trenge hjelp til å komme ut av heisen, er vi der på null tid.

Teleservice® i korthet

  • Raskeste frigjøring av passasjerer takket være vårt omfattende servicenettverk og nødanropstjeneste
  • Umiddelbar respons på tekniske feil og nødanrop
  • Fjerndiagnose og registrering av misbruk hindrer unødvendige serviceanrop
  • Tids- og kostnadsbesparelser ved hjelp av individuelt utformede alarmplaner
  • Analyse og optimalisering av bruk gjennom evaluering av heisdata
  • Mulighet til ytterligere overvåking av bygningstjenester (f.eks. alarm- og brannalarmsystemer)
  • Kommunikasjonskostnadene overtas av GSM-modulen (det kreves ingen analog telefon)

Din kontakt i
ThyssenKrupp Elevator

Finn din lokale kontaktperson