Sykehus

I sykehusmiljøer kan noen få sekunder utgjøre hele forskjellen. Sikre og pålitelige heiser for personer, senger og varer er helt avgjørende.

Vi sørger for at dine systemer forblir tilgjengelige, at pasienter og besøkende når sine destinasjoner mykt og stille, og at hver komponent fungerer perfekt – i dag, i morgen og i fremtiden.

Vårt tilbud for sykehus

  • Svært fleksibel styringsteknologi
  • Kraftig driftsteknologi for sengeheiser
  • Innovativ anropshåndtering via DSC (Destination Selection Control)
  • Individuelle anropssystemer med prioritetsanrop for spesielle behov
  • Utvidet heisovervåking
  • Designet for fremtidssikre, automatiserte robotsystemer

Vi leverer alt fra enkelte heiskomponenter til komplette, målbestilte systemer. Og vi hjelper gjerne til med dine individuelle moderniseringsbehov. Kontakt oss.