Styringsteknologi

Fremtidssikre systemer med høy ytelse gir optimal transport.

Kraftig, intuitiv og intelligent – med vår nye styringsteknologi oppdaterer vi raskt og effektivt heissystemet ditt.

Produktfamilien Thyssocontrol Multican (TCM) danner det perfekte grunnlaget for å modernisere ditt system. Den kraftige designen og de mange standardfunksjonene kan utvides til også å inkludere brukerspesifikke funksjoner. Det er dessuten mulig å legge til ulike ting, f.eks. enheter for valg av destinasjon, kunngjøringer, adgangskontroll og kommunikasjon og dermed sikre at heisen virkelig er oppdatert – både billedlig og bokstavlig.

DSC (Destination Selection Control)

Vår DSC tilbyr mye mer enn bare tradisjonelle styringsenheter. Når du trykker på anropsknappen, registrerer DSC ønsket kjøreretning samt passasjerens destinasjonsetasje. Basert på denne informasjonen velger styringsenheten da den best egnede heisen fra gruppen.

Kunngjøringer

Kunngjøringer sikrer målrettet, barrierefri bruk. Du kan også formidle annen viktig informasjon til passasjerene i kabinen.

Adgangskontroll

Fra enkle nøkkelomkoblere til avanserte, omfattende løsninger – vi hjelper deg å integrere eksisterende systemer for adgangskontroll eller en av løsningene utviklet av thyssenkrupp.

Kommunikasjonsenheter

I en eventuell nødsituasjon er det absolutt nødvendig med kommunikasjonsenheter, f.eks. nødanropssystemet. Kommunikasjonsenhetene kan også overføre data for bestemte evalueringer.

Spesielle krav

Styringsenheter for heiser må fungere riktig under alle omstendigheter, også i områder med spesielle krav. Brannheiser, fortløpende heiser og heiser med spesiell eksplosjonsbeskyttelse er bare noen eksempler.

Grensesnitt og styringsteknologi

For å kunne integrere en ny styringsenhet i en eksisterende bygning, trenger du fleksible grensesnitt. Først da kan du koble sammen ulike driftssystemer, dørmotorer og annet heistilbehør på en intelligent måte. Vi tilbyr fleksible, høyeffektive styringssystemer som gir optimal ytelse i kombinasjon med nye eller eksisterende driftsenheter.

Frekvensomformer

Vår frekvensomformerserie (VVVF) med høy omformingsfrekvens sikrer effektivitet og svært myk drift. Den gir energibesparelser, reduserer belastningen på strømnettet takket være lav startstrøm og sikrer høy effektivitet på alle nivåer, spesielt i kombinasjon med våre driftsenheter.

Systemløsninger

Vår serie med MCM-styringsenheter tilbyr en systemløsning som er spesielt tilpasset moderniseringsprosjekter: fra MCMx for elektriske heiser til MCMh for våre hydrauliske heissystemer.