Slitasje

Eliminer hovedårsaken til tidlige problemer.

Slitasje er en av de vanligste årsakene til hvorfor heissystemet bør moderniseres. Fordi gamle, slitte komponenter begrenser heisens tilgjengelighet og øker kostnadene til reparasjoner og reservedeler. Heiser som har vært i drift i lang tid, viser ofte tegn til slitasje, som kan føre til problemer og i verste fall driftsstans – iblant med katastrofale følger.

For å optimalisere systemets tilgjengelighet, tilbyr vi en lang rekke effektive løsninger som snart vil betale seg selv. Du vil tjene på lavere reparasjonskostnader, færre feil og større energibesparelser – så vel som økt komfort, effektivitet og en rekke andre fordeler.