Vårt mål: null ulykker.

En sikker arbeidsplass for alle medarbeidere er et av selskapets viktigste prinsipper. Derfor arbeider vi hardt for å redusere alle sikkerhetsrisikoer.

De siste årene har vi økt hver medarbeiders bevissthet på sikkerhet og sikkerhetshåndtering. Et eksempel er vårt "risikotrafikklys", som nå brukes på mange thyssenkrupp Elevator-anlegg. Ved hjelp av et fargeskjema gjøres heismontørene oppmerksomme på mulige farer i arbeidsmiljøet.

En annen suksessfaktor på vår reise mot "null ulykker" er vårt sammensveisede nettverk av sikkerhetseksperter som regelmessig utveksler informasjon på tvers av avdelinger i selskapet. Som en del av bedriftskulturen evaluerer dessuten de administrerende direktørene regelmessig arbeidsforholdene på stedet og samordner de nødvendige sikkerhetstiltakene sammen med de aktuelle medarbeiderne.

Konsernets retningslinjer for sikkerhet på arbeidsplassen