Servicepakker

Målsettingen med vår service er at vi skal kunne oppfylle alle dine ønsker og garantere maksimal tilgjengelighet og sikkerhet for alle typer bygninger, systemer og heiser.

Dine servicepakker

Oppdag våre skreddersydde vedlikeholdskontrakter.

 • Inspeksjon og visuell kontroll
 • Testing av alle sikkerhetskomponenter
 • Smøring
 • Innstilling og justering
 • Rengjøring av komponenter som har blitt skitne under drift

Kompakt vedlikehold

 • Smøremidler og rengjøringsmidler, inkl. avhending
 • Signal- og bekreftelseslamper
 • Skaffe montører for hovedkontroll
 • Ekspertavgifter
 • Vekttester/elektronisk testesystem
 • Hjelp til passasjerer som sitter fast i heisen

Fullstendig vedlikehold

 • Vedlikehold av slitte deler
 • Leveranse og montering av reservedeler for opptil ____ euro per år
 • Leveranse og montering av reservedeler
 • Feilsøking mandag til fredag kl 07.30 – 16.00
 • Feilsøking døgnet rundt, 7 dager i uken
 • Bytte av kabler
 • Bytte av brytehjul
 • Bytte og avhending av hydraulikkolje
 • Komponentvedlikehold

TeleW@tch

 • Grunnleggende/kompakt/fullstendig vedlikehold og Teleservice med tilgjengelighetsgaranti