Produksjon

På anlegg der det produseres varer døgnet rundt må vare- og personheisene fungere perfekt.

Endringer i produksjonsprosessen, utskifting av utdaterte komponenter eller spesifikke ettermonteringer av sikkerhetsårsaker – f.eks. å beskytte mot kjemiske farer eller eksplosjonsfarer: Uansett hva du er ute etter, kan du være sikker på at våre intelligente og kraftige moderniseringsløsninger holder mål.

Vårt tilbud for produksjonsanlegg

  • Fleksible, tilpasningsbare styringsenheter
  • Robust driftsteknologi med lang levetid
  • Kraftige hydrauliske enheter
  • En rekke ulike vareheiskabiner
  • Stort utvalg av robuste dørsystemer

Vi leverer alt fra enkelte heiskomponenter til komplette, målbestilte systemer. Og vi hjelper gjerne til med dine individuelle moderniseringsbehov. Kontakt oss.