MULTI®

Verdens første taufrie heis
En ny æra av mobilitet i bygninger

Forestll deg å kunne øke heiskapasiteten og optimalisere trafikken samtidig med å redusere heissystemets vekt og avtrykk. Forestill deg å kunne frigjøre høye bygningers design fra begrensninger gitt med hensyn til konvensjonelle heiser.

Det er det vi har gjort med MULTI®, verdens første taufrie heis. Ved å flytte flere heisstoler i en enkelt aksel vertikalt og horisontalt, åpner MULTI® døren til nye muligheter – i alle retninger!

MULTI® sikrer: 

  • Kortere ventetider
  • Betydelig økt kapasitet
  • Et mindre heisavtrykk
  • Betydelig redusert heis vekt og masse

MULTI utnytter kraften av lineær motorteknologi for å innlede en ny æra av mobilitet i høye bygninger og urbane sentre.

Finn ut mer om hvordan du kan trappe opp ditt heissystems kapasitet og fleksibilitet.

Link til MULTI® Mikro