Menneskene

Vi vet at vår suksess i bransjen avhenger av fornøyde kunder, produkter av høy kvalitet, friske og motiverte medarbeidere og en langsiktig miljøstrategi. Dette innebærer i sin tur at selskapet har et stort ansvar overfor kundene, medarbeiderne og samfunnet generelt.