Kommunikasjon

Intelligente funksjoner for individuelle behov.

Kommunikasjonsinnretninger gir mange fordeler: Vedlikeholdskostnadene kan holdes på et minimum med fjerndiagnose, bruksanalyser kan utføres, svartidene kan reduseres og det kan sendes ytterligere informasjon.

Hvis du vil, kan styringsenheten overvåke heisen døgnet rundt. På denne måten oppdages tekniske feil raskere, og mindre funksjonsfeil kan rettes opp via fjerndiagnosefunksjonen. Nødanropssystemet er koblet til et kontrollrom som kan identifisere og ta over kontrollen av heisen. Og hvis du noen gang skulle trenge hjelp på stedet, sørger vårt omfattende servicenettverk for at du raskt får hjelp.

Dessuten kan du via vår intelligente Teleservice få tilgang til ytterligere funksjoner, f.eks. registrering av misbruk eller selvstart ved tekniske feil. thyssenkrupp Monitoring er et analyse- og kontrollverktøy som kontrollerer og overvåker heisens funksjoner og som håndterer opptil 50 heissystemer. Dette sikrer at heisene alltid er under kontroll og kan tilpasses individuelle behov.