Idéhåndtering

Vi tenker fremover.

I thyssenkrupp har idéhåndtering hatt en lang og vellykket historie. Alfred Krupp ba alltid sine ansatte ledere "motta med takk" alle forslag og ideer fra medarbeiderne.

Denne tradisjonen lever videre også i dag. Vi sørger for at våre medarbeidere kan bidra med sine kunnskaper og erfaringer – ikke bare når de utfører sine arbeidsoppgaver, men også ved å komme med forslag til forbedringer. På den måten blir deres innovative ideer et viktig bidrag til å forme selskapets fremtid.