Lover, forskrifter og direktiver

Uansett hva du som operatør trenger å vite, har vi detaljene.

Produktsertifisering, sikkerhetskomponenter, korrekt ettermontering – vi har kunnskap om detaljene i dagens lovgivning og gir deg gjerne råd når du trenger det.

Operatører må eliminere all risiko som kan forebygges – eller ta de juridiske konsekvensene.

De viktigste forskriftene for rulletrapper

  • EN 13015 – Regler for vedlikeholdsinstruksjoner
  • EN 115 – Rulletrapper
  • TEK 10 Maskinforskriften (522), Arbeidsplass forskrift (702), Produsentforskriften (705) og Forskrift om utførelse (703)

Vil du ha mer informasjon? Kontakt oss. Vi gir deg gjerne råd.