Lover, forskrifter og direktiver

Uansett hva du som operatør trenger å vite, har vi detaljene.

Produktsertifisering, sikkerhetskomponenter, korrekt ettermontering – vi har kunnskap om detaljene i dagens lovgivning og gir deg gjerne råd når du trenger det.

Operatører må eliminere all risiko som kan forebygges – eller ta de juridiske konsekvensene.

De viktigste forskriftene for heiser

  • EN 81-1 – Elektriske heiser
  • EN 81-2 – Hydrauliske heiser
  • EN 81-28 – Nødanropssystemer for person- og vareheiser
  • EN 13015 – Regler for vedlikeholdsinstruksjoner
  • De tyske forskriftene om industriell sikkerhet og helse (BetrSichV)


Vil du ha mer informasjon?
Kontakt oss. Vi gir deg gjerne råd.