Moderniseringsløsninger

Effektivitet og fleksibilitet på alle områder.

Høyeste kvalitet er vår viktigste prioritering. Og det er det som inspirerer oss til å utvikle moderniseringsløsninger for nesten alle tenkelige bruksområder.

Fra oss kan du regne med å få eksepsjonell støtte – fra små ettermonteringsprosjekter til utskifting av hele systemer. Og hvis du vil øke transportkapasiteten, kan vi også bygge to uavhengige kabiner, den ene over den andre, i én enkelt sjakt.

Ideelt sett starter vårt arbeid med en faglig analyse og at vi, sammen med deg, inspiserer heisen. På denne måten kan våre spesialister evaluere situasjonen i dine lokaler, gi detaljerte råd om ulike moderniseringsalternativer og ta alle dine ønsker i betraktning.

I svært sjeldne tilfeller må hele heisen byttes ut. Ved delvis modernisering starter løsningene med enkeltkomponenter, og selv når et system skal byttes helt ut, sørger vi for at du kan tilpasse metoden til bygningens utvendige og innvendige forutsetninger. På denne måten oppstår det ikke noe støv, du trenger ingen bygningsingeniør og du kan unngå støyende byggearbeid.